BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Позиция на съдия Тянкова за напрежението между адвокати и съдии в страната

С обявяване на извънредното положение в страната, съдилищата частично преустановиха работа и драстично ограничиха достъпа до сградите на съдебните палати. Отсрочването на делата във всички съдилища стана повод за недоволство от страна на адвокати, които в своя фейсбук група изразиха възмущението си от факта, че съдиите не работят, а получават пълния размер на заплатите си. В тази връзка потърсихме за коментар председателя на Окръжен съд-Хасково Миглена Тянкова.

Съдия Тянкова, как ще коментирате позицията на адвокатите и в частност каква организация създадохте в периода на извънредното положение в Окръжен съд-Хасково?

– Само ще припомня накратко хронологията на събитията. На 13.03. 2020 г. /петък/ Народното събрание прие решение, с което обяви извънредно положение за територията на цялата страна. В неделя, на 15.03.2020 г., на извънредно заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, бяха приети редица решения, касаещи работата на съдилищата, в това число дистанционна работа на съдии и съдебни служители. На основание на тези решения, на следващия ден всеки административен ръководител издаде заповед, с която регламентира организацията, в това число достъп до сградите, делата, които подлежаха на разглеждане в този период, тези, които следваше да бъдат отсрочени и редица други мерки. Към този момент всички съдии имахме за изписване редица съдебни актове по дела, обявени за решаване, които бяха изготвени в първите две седмици. Съдилищата не преустановиха работа, продължихме да разглеждаме дела в закрито и открито съдебно заседание, които бяха заложени в решение на Съдийската колегия към ВСС, а впоследствие и в приложение към Закона за мерките по време на обявеното извънредно положение. През целия период се извършваха всички административни услуги за граждани, например районните съдилища издаваха свидетелства за съдимост, всички издавахме изпълнителни листове, обезпечителни заповеди, удостоверения и други.

Не може да се оспори, че обемът от работа в съдилищата намаля. Само в Окръжен съд-Хасково за тези два месеца бяха отсрочени над 400 дела. След като утвърдих графици за дежурства на съдиите и съдебните служители, за да се обезпечи нормален работен процес, проведох разговор със съдиите, отделно със съдебните служители, които не са в графиците за дежурство да ползваме платен годишен отпуск. Към този момент беше ясно и че съдебната ваканция е отменена, т.е. в периода юли-август ще се разглеждат всички видове дела. Без изключение, всички съдии и съдебни служители в Окръжен съд-Хасково ползваха платен годишен отпуск от предходната година и част от този за 2020 година.

Каква беше организацията в районните съдилища в хасковския съдебен район, запозната ли сте?

– Без изключение, във всички районни съдилища от съдебния район, всички съдии и съдебни служители ползваха платен годишен отпуск.

– Лично Вие ползвахте ли такъв отпуск?

Да, аз използвах отпуск две седмици, след предварително изготвен график със заместник-председателите. През периода на извънредното положение се образуваха дела, което е в правомощията единствено на председателя и неговите заместници, както и редица други произнасяния, в това чисто организационни такива.

– Стана ясно, че съдиите в целия хасковски съдебен район са ползвали платен годишен отпуск, но явно не е било така във всички съдилища в страната. От преценката на председателите ли зависи това? Упрекът е по отношение на съдилищата, а не касае прокуратурите, защо се получи така според Вас?

– Изрично подчертавам, че тази организация създадохме в нашия съдебен район съвместно с председателите на районните съдилища. Следва да се отбележи, че Прокурорската колегия взе решение, по силата на което административните ръководители на прокуратурите могат да издадат заповеди за ползване на платен годишен отпуск от прокурори и служители, в това число без тяхно съгласие. Такова решение от Съдийската колегия не беше взето. В закона за мерките изрично беше предвидено работодателите или органите по назначаване да могат да предоставят на своите служители до ½ от платения годишен отпуск без тяхно съгласие. И ако по отношение на съдебните служители, ние председателите на съдилищата сме работодатели, то по отношение на съдиите нямаме това качество. Орган по назначаването им е Висшият съдебен съвет. Единствено благодарение на здравия разум на колегите и на добра воля от тяхна страна се използва платения годишен отпуск.

– Това означава, че в други съдилища от страната не са ползвани отпуски от съдии? Има коментари в публичното пространство, че ще се обсъжда от Съдийската колегия да се образуват дисциплинарни производства срещу председатели на съдилища, които не са предприели такива мерки.

– Ако съдията не подаде молба за ползване на отпуск, председателят не може да издаде заповед без негово съгласие да ползва такъв. Има съдилища, в които бяха издадени такива заповеди, но доколко това е законосъобразно е друга тема. Не съм видяла с очите си предложение за образуване на дисциплинарни производства на ръководители на съдилища, но се коментира тази тема. Мога да изразя само лично мнение в тази връзка. Посочих каква е разликата между правоотношенията на съдиите и на съдебните служители, тоест председателите на съдилищата сме работодатели само и единствено на служителите и за тях имахме право да издадем заповеди да ползват отпуск и без тяхно съгласие. Лично аз не бих издала такава заповед по отношение на съдия, защото намирам, че това би било в нарушение на закона. Какво ще предприеме Съдийската колегия към ВСС не се наемам да прогнозирам, но се надявам на здрав разум, все пак почти всички са били съдии.

– Казахте, че над 400 дела са били отсрочени в Окръжен съд-Хасково през извънредното положение. В тази връзка колко дела бяха образувани, колко бяха решени?

– За периода 13.03-13.05.2020 година бяха изготвени и обявени 130 съдебни акта, като в открити и закрити съдебни заседания се разгледаха 62 дела. Образуваните за този период дела са 158.

Към момента сте насрочили всички дела в съда. Обявените противоепидемични мерки как се отразяват при разглеждането им и биха ли ги забавили?

– При обявената към настоящия момент извънредна епидемична обстановка са взети редица противоепидемични мерки, в това число спазване на физическа дистанция, недопускане събирането на повече лица пред съдебните зали, ясни са задължителните лични предпазни средства за всички посетители в съдебните сгради. Графиците на делата, разглеждани в открити заседания, са през по-продължителен времеви интервал, не призоваваме за едно съдебно заседание всички свидетели, а се разпределят в няколко заседания, или се разпределят в часови график до 5-6 лица. По дела в Окръжен съд-Хасково има и друг проблем, свързан с мерките. Със заповед на министъра на здравеопазването бе въведена временна забрана за влизане на територията на страната на чужди граждани. Тази забрана би довела до допълнително забавяне на някои дела, по които подсъдимите са чужди граждани и не са задържани под стража, по дела, по които свидетелите са чужди граждани и не могат да бъдат призовани и да преминат границата на страната.

Имате ли информация за броя на делата за нарушена карантина в Хасковско?

До момента са образувани 25 дела по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс. За деянието законът предвижда наказание лишаване от свобода до 5 години и глоба от 10 000 до 50 000 лева. В Районен съд-Хасково са заведени 9 дела, Районен съд-Харманли – 10, Районен съд-Димитровград – 5, Районен съд-Свиленград – 1 и Районен съд Ивайловград – 0.

Интервю на Анета Кутелова


Източник: Kardjali

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!