BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Хартата за правата на учениците от СУ „П. Р. Славейков“ бе представена на международен семинар в Люксембург

На международен семинар на тема „Насърчаване младите хора да решават проблеми си без насилие. Медиацията между връстници като пример за добра практика“,  с участници от 15 страни, бе  представена Хартата, създадена по проект „Моите права в моето училище“ (Създаване на Харта за правата на учениците – от ученици за ученици) по проект на Сдружение „Родопея – Балканика“, финансиран  от Европейска младежка фондация, Страсбург, Франция, програма „Пилотни дейности“ .

От дългогодишното проектно сътрудничество между Сдружението и СУ „П. Р. Славейков“ се роди идеята за създаване на Харта, която да  утвърди личното и социалното развитие на учениците в училищна и обществена среда. Представителката  на Сдружение „Родопея – Балканика“ , Пенка Ууд, запозна участниците в международния семинар в Люксембург с тематичните глави  и съотнасящите се към тях алинеи. Тя сподели, че Хартата се създаде след предварителна  работа по основни правозащитни документи, тридневен тематичен семинар, структуриране на главите, редактирането им и превод на английски, който се извърши от, наградена с първа награда за превод от български на английски, ученичка в училището. На всеки участник в семинара се раздаде Хартата, а участник, който ще бъде обучител на семинар, прие да  я представи на други младежи в Страсбург.

Темата на семинара бе в унисон с основната идея на Хартата – развитието на младия човек в защитена, толерантна и съзидателна среда. На семинара  се  обсъдиха конструктивни начини за  управление на конфликти и начини за мотивиране да участват в осъществяването на медиацията. Споделиха се добри практики на организации, от Финландия, Люксембург,  Нидерландия  и Португалия , които са с богат  опит в областта на медиацията  и преодоляване на тормоза в училище.

Семинарът се реализира  от националната агенция за младежта и програма Еразъм, защото през  последните 20 години най-големият национален проект в Люксембург е  „Медиация на връстници“ , който предоставя необходимите умения за справяне с конфликти без използване на насилие. През 2021 г. започват нов проект „S-Екип: Включете се!“, чрез който  ще реализират дейности за повишаване  чувствителността  относно последиците от насилието и да използват средства преди евентуален конфликт или насилие  да има шанс да се случи.

Медиацията, като средство за мирно разрешаване на конфликти, не е разгърната в училищата в страната, а нуждата от мирното разрешаване на конфликти се налага при нарастващата агресия сред младите хора и преодоляване на негативните нагласи.

Проектното сътрудничество между сдружение „Родопея – Балканика“ и СУ „Петко Рачов Славейков“ ще продължи с други общи проекти, а темата за медиацията е едно от приоритетните им направления.

Източник и снимки: СУ „П. Р. Славейков“

 

 

 

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!